Julie MIRO (IEHC)
Équipe 5 : Koenig
Tél : 04 11 75 98 76